Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilörekisterilain (471/87) 10§:n mukaan

RekisterinpitäjäSuomen Keksijäin Keskusliitto KEKE ry


Rekisterin nimi

Suomen Keksijäin Keskusliitto KEKE ry:n jäsenyhdistysten jäsenrekisteri


Rekisterin pitämisen peruste

Yhdistyslain (26.5.1989/503)11§:n mukaisen jäsenluettelon laadinta ja ylläpito. KEKE ry:n jäsenyhdistykset, joiden puolesta jäsenrekisterinpitäjä toimii.


Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteri on Suomen Keksijäin Keskusliitto KEKE ry:n ja sen jäsenyhdistysten jäsenrekisteri, joka sisältää tiedot näiden jäsenistä. Rekisterin tietoja käytetään jäsenpalvelujen hoitamiseen, jäsenyhdistysten jäsenyhdistysten jäsentoimintaa varten ja jäsenmaksujen laskuttamiseen ja tilitykseen jäsenyhdistyksille.


Rekisterin sisältämät tiedot

Jäsenten henkilötiedot: nimi, jäsennumero, osoite, puhelinnumero, sähköposti, syntymäaika/-vuosi, keksintötoiminnan ala. Jäsenyystiedot: jäsenyhdistys, jäsenlaji, liittymispäivä, eroamispäivä, jäsenmaksutiedot.


Tietolähteet 

Tietolähteenä ovat jäsenten liittyessään antamat tiedot sekä jäsensuhteen aikana jäseniltä saadut tai kerätyt tiedot.


Tietojen luovuttaminen

Rekisteristä toimitetaan säännöllisesti tietoja liiton jäsenyhdistyksiin jäsentoimintaa varten. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisiin markkinointitarkoituksiin.


Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa jäsenen vaatimuksesta tai jäsensuhteen päättymisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan, jos jäsen väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa.


Rekisterin suojauksen periaatteet J

äsentiedot säilytetään luottamuksellisina ja vain jäsenpalvelua hoitavat henkilöt voivat käsitellä tietoja.


Kielto-oikeus

Jäsenellä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely.