Asiamiehet

PERUSTIETOA ASIAMIEHISTÄ


AUKTORISOIDUT TEOLLISOIKEUDELLISET ASIAMIEHET


Teollisoikeusasiamiehille luotiin 1.7.2014 (laki 22/2014) auktorisointijärjestelmä, jossa auktorisoinnin edellytyksenä on patenttiasiamies-, tavaramerkkiasiamies, mallioikeusasiamies- tai teollisoikeusasiamiesteollisoikeusasiamiestutkinnon suorittaminen. Tutkinnot mittaavat ammatillista osaamista ja varmistavat asiamiesten ammattipätevyyden. Auktorisoidut asiamiehet ovat velvollisia noudattamaan salassapitosäännöksiä ja hyvää asiamiestapaa kaikessa toiminnassaan. Tämä tukee suomalaisten yritysten mahdollisuuksia suojata, hallinnoida ja puolustaa teollisoikeuksiaan tehokkaasti.


Patentti- ja rekisterihallituksen yhteydessä toimiva Teollisoikeusasiamieslautakunta asetettiin 28.5.2014. Lautakunta vastaa teollisoikeudellisia toimeksiantoja hoitavien asiamiesten laillistamis- eli auktorisointimenettelystä. Lautakunnan tehtävä on järjestää asiamiestutkintoja, myöntää auktorisointeja ja valvoa, että auktorisoiduille asiamiehille laissa säädettyjä velvollisuuksia noudatetaan. Lautakunnan toimikausi on kolmivuotinen.


 Em. auktorisointi ei ole edellytys asiamiehenä toimimiselle, mutta laissa suojattujen ammattinimikkeiden käyttö on varattu pelkästään auktorisoiduille asiamiehille. Suojattuja ammattinimikkeitä ovat em. patenttiasiamies, tavaramerkkiasiamies, mallioikeusasiamies ja teollisoikeusasiamies. Auktorisointi koskee vain luonnollisia henkilöitä, ei asiamiestoimistoja. Siirtymäkauden järjestelyistä on säädettiin em. lain 23 §:ssä.


PATENTTIASIAMIEHET

Em. laki (22/2014) auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä astui voimaan 1.7.2014 ja vanha laki patenttiasiamiehistä  kumottiin. Uuden lain myötä otetaan käyttöön patenttiasiamiesten auktorisointimenettely, jonka keskeisenä elementtinä on ammatillista osaamista mittaava erityinen asiamiestutkinto. Siirtymäkauden järjestelyistä on säädetty em. lain 23 §:ssä. Toisaalta Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry:n sääntöjen mukaisesti alan ammattilaisena pidetään akateemisen loppututkinnon suorittanutta henkilöä, joka päätoimisesti vähintään kuuden vuoden ajan on toiminut yksityisessä toimistossa ja edustanut sekä konsultoinut päämiehiä patentteihin, tavaramerkkeihin, hyödyllisyysmalleihin ja malleihin liittyvissä asioissa. Vasta tämän kuuden vuoden ammatillisen kokemuksen saavutettuaan henkilöllä on mahdollisuus päästä yhdistyksen jäseneksi. Näillä pätevyysvaatimuksilla pyritään takaamaan, että Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry:n jäsenet ovat kokeneita ja päteviä asiamiehiä, jotka parhaalla mahdollisella tavalla valvovat toimeksiantajiensa etuja ja noudattavat toiminnassaan hyvää ammattietiikkaa. Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry pitää kotisivuillaan yllä jäsenluetteloa patenttiasiamiehistä ja asiamiestoimistoista.


EUROOPPAPATENTTIASIAMIEHET

Euroopan patenttivirastossa (suom. EPO, engl. EPO ransk. OEB) edustavan asiamiehen täytyy olla rekisteröity EPO:n pitämään rekisteriin eurooppapatenttiasiamiehistä (http://www.epo.org/applying/online-services/representatives.html). Rekisteriin pääsemiseksi asiamiehen on suoritettava Eurooppa-asiamiestutkinto. Jos hakijan kotipaikka on jossakin EPC-jäsenvaltiossa, ei asiamiehen käyttö ole pakollista, mutta suositeltavaa. EPO ylläpitää rekisteriä rekisteröidyistä eurooppapatenttiasiamiehistä (www.epo.org).


MALLIOIKEUSASIAMIES JA TAVARAMERKKIASIAMIES

Suomessa ei ole ollut mallioikeusasiamiehiä tai tavaramerkkiasiamiehiä koskevaa lainsäädäntöä ennen em. 1.7.2014 voimaantullutta lakia (22/2014) auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä. Uuden lain myötä otetaan käyttöön em. asiamiesten auktorisointimenettely, jonka keskeisenä elementtinä on ammatillista osaamista mittaava asiamiestutkinto. Auktorisoitujen asiamiesten toiminnan valvonta on myös säädelty. Asiamiehenä, myös ammattimaisena, voi toimia ilman auktorisointiakin, mutta laissa suojattujen ko. ammattinimikkeiden käyttö on varattu pelkästään auktorisoiduille asiamiehille. Patentti- ja rekisterihallituksen yhteyteen perustettu teollisoikeusasiamieslautakunta on antanut auktorisointimenettelystä tarkempia ohjeita. Siirtymäkauden järjestelyistä on säädetty uuden lain 23 §:ssä.