Keksijän ja aloitteentekijän ansiomerkit

Keksijän ja aloitteentekijän ansiomerkit

Keksinnöt ja aloitteet ovat niin yritysten kuin koko kansantalouden kilpailukyvyn tärkein edellytys. Yritysten ja muidenkin yhteisöjen menestys perustuu entistä enemmän niiden koko henkilökunnan osaamiseen ja luovuuteen. Luovuuden esillesaaminen ja sen hyödyntäminen vaatii kaikkien tahojen kannustuksen ja tuen. Itsenäiset keksijät, kuten myös  aloitteentekijät yrityksissä ja valtionhallinnossa ovat usein itsenäisiä ahertajia, jotka puurtavat työssään keksintö- ja innovaatioalan eduksi- monesti ilman ansaittua tunnustusta.

Suomen Keksijäin Keskusliiton myöntämällä ansiomerkillä voivat yritykset ja yhteisöt osoittaa huomiota aloitteentekijöilleen ja keksijöilleen. 


Ansiomerkki, kenelle?

Keksintöansiomerkki on tehty tunnustukseksi eri tehtävissä toimiville suomalaisille aloitteentekijöille, keksijöille, suunnittelijoille ja tuotekehittäjille sekä keksintö- ja innovaatioalan edistäjille. 


Ansiomerkkiotasot

Ansiomerkki myönnetään kultaisena, hopeisena tai pronssisena.  

Yritykset ja yhteisöt voivat tehdä ansiomerkkihakemuksen keskusliiton hallitukselle. Kultaisia ansiomerkkejä on myönnetty 0-4kpl/vuodessa. Tämän ansiomerkin ensimmäinen kantaja oli tasavallan presidentti Mauno Koivisto.


Hakemusasiat

Hakemus tulee tehdä tarkkaan punnittujen ansioiden perusteella. Ansiomerkkiasian esittelijänä toimii Liiton toiminnanjohtaja. Lisätietoja ansiomerkeistä, hakumenettelystä sekä hinnastosta toiminnanjohtajalta.